Çətindir

Aman, Tanrım, özün yetiş dadıma,
Nəfəs almaq, ömür sürmək çətindir.
Yağıv hər gün böhtan deyir adıma,
Bədxahlara salam vermək çətindir.

Ümman olub, qərq eləyir dərd eli,
Namərd yaman hədələyir mərd eli,
Nələr gördük, nələr çəkdik dörd ili,
Bu ağrıya sinə gərmək çətindir.

Arxasıyla qürrələnir şər bu gün,
Üz alıbdır, yenə dinir hər bu gün,
Başım üstə hey hərlənir şər bu gün,
Seltək axan qanı görmək çətindir.

Cani yıxdı, yoxsa nadan çəpəri?
Götürdülər tez aradan çəpəri,
Tufan, külək, sel dağıdan çəpəri,
Bərpa edib, bir də hörmək çətindir.

18 sentyabr 1991