Çarəsizdi

Qışı bahar eyləmək,
Dərdi yetənə demək,
Bircə anı əyləmək,
Çarəsizdi, çarəsiz.

Qorxaqdan qeyrət ummaq,
Yoxsuldan sərvət ummaq,
Satqından hörmət ummaq,
Çarəsizdi, çarəsiz.

Dilbilməzi anlatmaq,
Yalan sözü anlatmaq,
Bir qanmazı anlatmaq,
Çarəsizdi, çarəsiz.

Qaniçənə can demək,
Qəlbi buza yan demək,
Cəllada insan demək,
Çarəsizdi, çarəsiz.

Əli Vəkil, bir ah çək,
Yurdu sev divanətək,
Səni yoldan döndərmək,
Çarəsizdi, çarəsiz.

6 avqust 2002