Daşqəlblisən

Gecə-gündüz çəkirəm ah,
Gülüm, məndə yoxdur günah,
Ahım tutar səni vallah,
Niyə belə daşqəlblisən?

Əhdinə düz çıxmayırsan,
Heç üzümə baxmayırsan,
Yoxsa məni yad sayırsan?
Niyə belə daşqəlblisən?

Eşqin ilə mən varlıyam,
Qeyrətliyəm, vüqarlıyam,
Hamıdan etibarlıyam,
Niyə belə daşqəlblisən?

Heç kimsəyə bənzəmərəm,
Mən yaxşıya pis demərəm,
Kaş üzünü hər gün görəm,
Niyə belə daşqəlblisən?

Sevənin sirr dünyası var,
Məhəbbət, pir dünyası var,
Bir qəlbin bir dünyası var,
Niyə belə daşqəlblisən?

Könlündə kin varsa unut,
Hərdən olma dolmuş bulud,
Gəl Əlinin əlindən tut,
Niyə belə daşqəlblisən?

12 aprel 2000