Duymamışam

Uşaqlıq çağlarımda
Seyrə çıxıb dağları,
Sevdim təbiəti mən.
Axı, niyə o vaxtlar
Duymamışam bu yerdə
Canlı şeiriyyəti mən?

1984