Gələcəksən

Qəlbim fərəhlə dolub,
Axı, sən gələcəksən.
Gözüm yollarda qalıb,
Axı, sən gələcəksən.

Sözüm dilimdə nəğmə,
Ayım-ilim də nəğmə,
Güllər əlimdə nəğmə,
Axı, sən gələcəksən.

Aşıb-daşır sevincim,
Sən mələyim, sən incim,
Eşqin şərbətin içim,
Axı, sən gələcəksən.

Yolunu gözləmişəm,
Neçə yol gəl, demişəm,
Nəğmə yazmaqdır peşəm,
Axı, sən gələcəksən.

Söylə, nə qədər anım?
Həsrətlidir hər anım,
Əli Vəkil, nə danım,
Axı, sən gələcəksən.

10 yanvar 2002