Gəl, yeni il

Gəl, yolka işıqları
Yenə alışsın, yansın.
Gəl ki şəfəqlərinlə
Hər yan nura boyansın.

Gözləyirik yolunu
Şaxtababa, Qarbaba.
Sənə qırmızı «beş»lər,
Hədiyyəmiz var, baba!