Əhsən!

 

Afinada keçirilən 28-ci yay olimpiya oyunlarında,
yunan-Roma güləşində qızıl medala layiq görülmüş
Azərbaycan əsgəri Fərid Mansurova ithaf

Mətinlik yarışı, güc yarışında,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.
Qalacaq ellərin qan yaddaşında,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Yaydı şad xəbəri telekanallar,
Şəhr etdi zəfəri telekanallar,
Gözün aydın olsun, a doğma diyar,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Azərbaycan ordusunun əsgəri,
Tutdun o yarışda birinci yeri,
Çalmalısan Qarabağda zəfəri,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Ən yüksək pilləsi – fəxri küosünün,
Sevinci yer tapıb qəlbdə o günün,
Fərəhlənib, öyünməyək nə üçün?
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Dövlət Himnim heyran etdi dünyanı,
Yaddaşıma həkk elədim o anı,
Ucalan bayrağım ölkənin şanı,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Doğmaların Borçalıda şad oldu,
Medalın onlara qol-qanad oldu,
Bu xəbərdən kədərlənən yad oldu,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

O sən, bu mən, bu da meydan, deyiblər,
Buyur, güləş, çıx sınaqdan, deyiblər,
Qalib gələr ər pəhləvan, deyiblər,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Bu güləşdi, pul da, var da mənasız,
Şan-şöhrət də, havadar da mənasız,
Təbrik edin, əhsən, deyin ona siz,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Azərbaycan basacaqdır bağrına,
Gözün aydın, oğul doğan mərd ana,
Qalib gəldi orda mərdi-mərdana,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Əlli milyon soydaşımız sevindi,
Dostlarımız, sirdaşımız sevindi,
Odlar yurdu – dağ-daşımız sevindi,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

Əli Vəkil, təbrik elə onu sən,
Alqışla Vətənin mərd oğlunu sən,
Qələm alıb yazmalıydın bunu sən,
Qələbən mübarək, Fərid Mansurov.

25 avqust 2004