İbrahim Köçkün

 

Aşıq sənətində, söz dünyasında,
Qoşma zəfər çaldı, İbrahim Köçkün.
Əbədi hakimdi öz dünyasında,
Sevinci, vüsaldı, İbrahim Köçkün.

Koroğlu savaşda oxuyub onu,
Coşub dağda-daşda oxuyub onu,
Aşıq Alı başda oxuyub onu,
Arzudu, xəyaldı, İbrahim Köçkün.

Ozanlar xoşladı hikmət yarandı,
Qoşmalı, təcnisli sənət yarandı,
Aşığa, ustada hörmət yarandı,
Ürək sözlə doldu, İbrahim Köçkün.

Hopubdur varlığa qanda dövr edir,
Simlərlə danışır, canda dövr edir,
Məclislərdə, asimanda dövr edir,
Qəlbdə haray saldı, İbrahim Köçkün.

Göyçə söz vətəni, inci vətəni,
Deyişən aşıqlar kövrəldib məni,
Bəyan etdim ürəyimdən keçəni,
Əli – vəkil oldu İbrahim Köçkün.

12 iyul 2004