İstərəm ki…

İstərəm ki, hər misram
                 ruhunu, ahəngini,
Göy Gəyçənin, Zənginin
                zümzüməsindən alsın.
Könülləri oxşayan
               baharın təravətli
Xoş nəfəsindən alsın.
               Min həvəslə oxuyan
Quşların cəh-cəhindən,
               şirin səsindən alsın.
Eşq odu ilə alışan
               iki vurğun ürəyin
Təranəsindən alsın.
              Belə yaranan şeirim,
Könüllərə yol açıb
              hər tərəfdən ucalsın.