Küsmə məndən

Yol çəkir gözüm, hardasan?
Qalmayıb dözüm, hardasan?
Gülməyir üzüm, hardasan?
Barı küsmə, küsmə məndən.

Ümidimi qırdın, gülüm,
Məni yaddan sordun, gülüm,
Ürəyimi yordun, gülüm,
Barı küsmə, küsmə məndən.

Söz verib niyə unutdun?
Baxmadın göyə, unutdun,
Kasıbam deyə, unutdun?
Barı küsmə, küsmə məndən.

Gözləməyir illər bizi,
Haraylayır çöllər bizi,
Qınayacaq ellər bizi,
Barı küsmə, küsmə məndən.

Görən nədir qismətimiz?
Var həyamız, ismətimiz,
İtirməyək qisməti biz,
Barı küsmə, küsmə məndən.

Təmiz sevgi var-dövlətdir,
Xoşbəxtlikdir, səadətdir,
Könlüm susmur, nə hikmətdir?
Barı küsmə, küsmə məndən.

Əli Vəkil yarı gözlər,
Sevimli dildarı gözlər,
Bülbül ilk baharı gözlər,
Barı küsmə, küsmə məndən.

20 may 2000