Məni

Bizə beşik olan dünya,
Hey boşalan, dolan dünya,
Qılıncını çalan dünya,
Qoya bilməz ağlar məni!

Gəlib-gedəndən biriyəm,
Qismətimdir sevinclə qəm,
Gözəlliyin əsiriyəm,
Ala gözlər yoxlar məni!

Bir səs gəlir: Qürrələnmə,
Eşq oduna yanıb sönmə,
Göyərçinim, göydən enmə
Bu dünyaya bağlar məni!

1982