Məni

Ağrıma ürəyim, büdrəmə dizim,
Yormasın yollarda yoxuşlar məni.
Bu torpaq üstündə qalmasa izim,
Nə Vətən, nə də el bağışlar məni.

Gərək səhv düşməsin heç kəsin yeri,
Yapışım qolundan büdrəsə biri,
Yanağım görməsin xəcalət təri,
İsladır islatsın yağışlar məni.

Elin qayğısını çəkə bilməsəm,
Sözümlə qəlblərə çökə bilməsəm,
Dar günündə harayına gəlməsəm,
Çəksin imtahana baxışlar məni.

Sıldırım yollardan knçmək də borcdur,
Yaxşını yamandan seçmək də borcdur,
Köçəndə kişitək köçmək də borcdur,
De, niyə çaşdırsın naxışlar məni?

10 iyun 1985