Qız qalası

Bakımızda bir qala var –
Qalalardan baş qaladır.
Hər daşında sirlər yaşar,
Daş abidə, daş qaladır.

Bakımızda bir qala var-
Tarixlərdən yadigardır.
Qala yapan əcdadımın
Gələcəyə sözü vardır.

Bakımızda bir qala var-
Hər qalaya tay deyildir.
O Xəzərə keşik çəkir
Neçə əsr, neçə ildir.

Salamlayır al Günəşi,
Qəhrəmanlın qalasıdır.
Nəsillərdən-nəsillərə
O, yadigar qalasıdır.

10 iyun 1998