Sən Allah

Bu beş günlük gəldi-gedər dünyada,
Sevmirsənsə, hər şey hədər dünyada.
Məhəbbətə gəl sinə gər dünyada,
Məndən uzaq gəzmə, gülüm, sən Allah!

Camalından doymaq olmur, ay gözəl,
Saf məhəbbət heç vaxt solmur, ay gözəl,
Saxta sevgi yaşa dolmur, ay gözəl,
Gəl qəlbimi üzmə, gülüm, sən Allah!

Sən əl açma heç vaxt yada, mən varam,
Eşqimizi vermə bada, mən varam,
Nə qədər ki, bu dünyada mən varam,
Uzaqlarda gəzmə, gülüm, sən Allah!

Ürəyimdə deyiləsi sözüm var,
Qəlbim oddur, atəşim var, közüm var,
Əli Vəkil, axı dərdə dözüm var,
Gözlərini süzmə, gülüm, sən Allah!

13 may 2000