Səni anmışam…

 

Biz ayrılan gündən bəri, əzizim,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.
Yola salıb mən günləri, əzizim,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.

Qəlb sirdaşım, həmsöhbətim olubsan,
Hamı bilir mənimçün kim olubsan,
Ürəyimdə dil açan sim olubsan,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.

Sənli anlar, sənli günlər yadımda,
Baxışınla gülən səhər yadımda,
Səsli anlar, səsli ünlər yadımda,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.

Görmüsənmi heç yuxuda sən məni?
Unutmasın gərək sevən-sevəni,
Duymusanmı ürəyimdən keçəni?
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.

Yadındasan hər an Əli Vəkilin,
Sənsiz könlü viran Əli Vəkilin,
Ayı, günü yoran Əli Vəkilin,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam.

5 avqust 2000