Sənin eşqinlə

Tək sənin eşqinlə
Qanadlanıram.
Deyirəm,
Nə yaxşı dünyada varsan.
Əzizim,
Qəlbimdə ilham mənbəyi,
Bir də ki, solmayan,
Güllü baharsan!

Bakı
20 noyabr 1974