Sənsiz anlarım

 

İlhamı susdurar, qəlbimi üzər,
Nəğmə də, gülüş də hədərdir, hədər,
Qəlbimi üzəcək, axı, nə qədər,
Sevgisiz anlarım, sənsiz anlarım?

Kimə deyim ürəyimin sözünü?
Gülər görüm, gülüm hər an üzünü,
Yorur məni, eşit deyim düzünü –
Sevgisiz anlarım, sənsiz anlarım?

Qəm-kədər badəsi içir ömrümdən,
Qırmızı xətt kimi keçir ömrümdən,
Səni axtarmağa qaçır ömrümdən –
Sevgisiz anlarım, sənsiz anlarım?

16 aprel 2000