Sonra

Qopub düşəcəkdir meyvə budaqdan
Payızda yetişib dəyəndən sonra.
Qaytara bilməyir gəncliyi insan
Qocalıq qəddin əyəndən sonra.

Bir yanda ağlayan, bir yanda gülən,
Bir gün köç edəcək dünyaya gələn.
Nə qədər istəsən qəmlən, qüssələn,
Bədbəxtlik qapını döyəndən sonra.

Özüylə doğulur insanın bəxti,
Xoşbəxtlik həm yaxın, həm də uzaqdı,
Ay Əli, sarsılar şahın da taxtı,
Zaman öz sözünü deyəndən sonra.

Oktyabr 1984