Tülkü

Düzlük nədir, bilmirəm,
Yaman hiyləgərəm mən.
Heyvanlar da qurtarmır
Düzəltdiyim tələdən.

Özüm kiçik olsam da,
Quyruğum bir şələdir.
Kələkbazam, kələkbaz,
Xasiyyətim belədir.