Xəyalım və mən

Qanadına alaraq
Xəyal məni gəzdirir,
Mən isə xəyalları.
Həyatda birlikdə də
Sona yetirəcəyik
Biz bu uzun yolları.