Xatırla

Yuxun ərşə çəkiləndə
Məni xatırla, xatırla.
Təklik sənə güc gələndə
Məni xatırla, xatırla.

Məhəbbəti yaşat qanda,
Gəl unutma bircə an da,
Səsləsən ollam yanında,
Məni xatırla, xatırla.

Qəlbim eşqinlə dinəcək,
Məhəbbətsiz daşdır ürək,
Bunu unutmayaq gərək,
Məni xatırla, xatırla.

Aşiqlər sevir ülfəti,
Biz ilqarda olaq qəti,
Gəl qoruyaq ülviyyəti,
Məni xatırla, xatırla.

Bu dünya ulu dünyadı,
Doğma edir iki yadı,
Əli Vəkil el övladı,
Məni xatırla, xatırla.

15 sentyabr 2000