Zirvə həvəsi

O qalxırdı zirvəyə,
Dağ başından dünyanı
Görsün, seyr etsin deyə.
Tez-tez əli, ayağı
Çınqıllara dəyirdi.
Hərdən inamla gedir,
Hərdən də təntiyirdi.
O qalxırdı zirvəyə
Yıxılaraq, duraraq.
Əlçatmaz görünürdü
Ona bu vüqarlı dağ.
Yox, yox, dayanmayırdı
Tükənsə də nəfəsi.
Ona qüvvət verirdi
Zirvə eşqi, həvəsi!

1984