Dərdimi

 

Görkəmli alim, şair, el ağsaqqalı, millət vəkili, qələm dostum
Həsən Mirzənin «Dərdim» şeirinə cavab

Yəqin xəbərin var, ay Həsən Mirzə,
Bir kimsə bölməyir hələ dərdimi.
Səsimiz yayılsın Kürreyi – Ərzə,
Pay verirəm ildən ilə dərdimi.

Yrx dağlar gözəli Göyçə gölü tək,
Varmı şöhrətli el, Göyçə eli tək,
Hanı saz havası «Göyçəgülü» tək,
Söylədim mizraba, telə dərdimi.

«Adım Ələsgərdi, Göyçə mahalım»,
Yadıma salıram dəyişir halım,
Təkdi Qızılvənddə, tək, Aşıq Alım,
Yandırıb, döndərim külə dərdimi.

Aşıq Nəcəf, Aşıq Bəhmən, Ağaşıq,
Sazdı, sözdü mahalıma yaraşıq,
Ələ düşməz bir də gözəl çağ, aşıq,
Ay qağa, xəlbirlə ələ dərdimi.

Sinəmdəki təkcə Göyçə dağımı?
Qaytarın özümə Dəli dağımı,
Alagöllər, Sarıyer yaylağımı,
Görmürəm söyləyim gülə dərdimi.

Kim deyir ki, indii unut, dan, kəndi?
Dal xəyala, gecə-gündü az kəndi,
Qondarma paytaxtdı orda Xankəndi,
Qələbə gərəkdi, silə dərdimi.

Axı, niyə olduq qaçqın, köçəri?
Ev bizimdi, buraxmırlar içəri,
Vardeniz etdilər Basarkeçəri,
Axıdıram gilə-gilə dərdimi.

Dərbənd getdi, Təbriz qaldı o tayda,
Şad olmuram nə şənlikdə, nə toyda,
Heç torpaq da itirərlər bu boyda?
Səpim ümmanlara, çölə dərdimi.

Dözmək olmur Cəbrayılsız, Laçınsız,
Qarabağın yollarını açın siz,
Kim dedi Şuşanı atıb qaçın siz?
Paylayıram hər fəsilə dərdimi.

Tərk eləmək, tez itirmək Ağdamı,
Yad əlində əsir görmək Ağdamı,
Olardımı əldən vermək Ağdamı?
Apararmı desəm selə dərdimi?

Füzulini, Xankəndini itirdik,
Yox, düşməni tanımadıq, üz verdik,
Qubadlını, Zəngilanı biz verdik,
Ala bilməyirəm dilə dərdimi.

Ləkə gəldi cəsurların adına,
Yetəmmədik Qarabağın dadına,
Vallah düşmür bir kimsənin yadına,
Əssin xəzri, verim yelə, dərdimi.

Qağa, danışmaqdan dilimiz qabar,
Olsun silah tutan əlimiz qabar,
Şələmiz qüssə-qəm, belimiz qabar,
Bəlkə Dədə Qorud bölə dərdimi?

Çoxumuz olmuşuq dil qəhrəmanı,
Babəkin, Mehdinin qeyrəti hanı?
Yerdə qalmayacaq şəhidin qanı,
Döndərək nizəyə, milə dərdimi.

Zaman məni sıxır məngənəsində,
Hələ yol gedirəm dumanda, çəndə,
Üz tutdum durnaya burdan keçəndə,
Həsən Mirzə, gəl silkələ dərdimi.

Gərək Qələbəni görəm, ay Allah,
Övladlıq borcumu verəm, ay Allah,
Kərəm eylə, barı kərəm, ay Allah,
Etmişəm qəlbimdə kölə, dərdimi.

Milləti eşitsin Əli Vəkil də,
Biləcək nə etsin Əli Vəkil də,
Gərək öndə getsin Əli Vəkil də,
Daşıyım ümman tək silə dərdimi.

15 dekabr 2002