Sən qoru

 

Üz döndərmə, qədrimi bil,
Məni sən qoru, sən qoru!
Məhəbbət əyləncə deyil,
Məni sən qoru, sən qoru!

Gəl can deyək, can eşidək,
Əhdimizə əməl edək,
Ayrılığa dözmür ürək,
Məni sən qoru, sən qoru!

Dilin şirin, özün gözəl,
Daim gülər üzün gözəl,
Yara vurğun gözün gözəl,
Məni sən qoru, sən qoru!

Haraylasam səsimə gəl,
Sən mənimsən axır, əzəl,
Uzansa da birdən yüz əl,
Məni sən qoru, sən qoru!

Səhv salmayaq yolu, izi,
Sevək biri-birimizi,
Qəlbim dönmür sözün düzü,
Məni sən qoru, sən qoru!

Ümidlə bax gələcəyə,
Addımlayaq gələcəyə,
Qonaq olaq gələcəyə,
Məni sən qoru, sən qoru!

18 iyul 2000