Nə yaxşı dünyada…

 

Vüqarım, inamım, şanım-şöhrətim,
Adınla bağlıdır gücüm, qüdrətim,
Ülvidir əzəldən arzum, niyyətim,
Nə yaxşı dünyada sən varsvn, yarım.

Çətin anlarımda yetirsən dada,
Qoymursan əl açım namərdə, yada,
Vurğunam həyatda mən bircə ada,
Nə yaxşı dünyada sən varsvn, yarım.

Sənsiz yer üzündə neyləyərdim mən?
Şeirimi bəs kimə söyləyərdim mən?
Ayrıla bilərmi bülbül çəməndən?
Nə yaxşı dünyada sən varsvn, yarım.

Gah kədərli, gah şən keçir ömrümüz,
Dağlardan, dərədən keçir ömrümüz,
Bəndlərdən, bərədən keçir ömrümüz,
Nə yaxşı dünyada sən varsvn, yarım.

Nəğmədən savayı nəyim var mənim,
Könül açan şirin arzular mənim,
Əli Vəkil, sədaqətli yar mənim,
Nə yaxşı dünyada sən varsvn, yarım.

23 iyul 2000