Sənin

 

Qələm dostum Nəriman Həsənzadənin 70 illiyinə

Dünən salam verdin ədəiyyata,
Sevənlər gözlədi sözünü sənin.
Yeni nəğmələrin gəldi həyata,
Tarix yaşadacaq izini sənin.

Vurğunan elinə, şair Nəriman,
Damarda qanındır şeir, Nəriman,
Adına alqışlar deyir, Nəriman –
Vətən çəkməlidir nazını sənin.

Oldun nəğməkarı Azəraycanın,
Odur bu dünyada ürəyin, canın,
Əbədi şöhrətin, əbədi şanın,
Şöhrət qamaşdırmaz gözünü sənin.

Sevirlər Nəriman Həsənzadıni,
Dinləyin siz bir az Həsənzadəni,
Çox sıxıb bu dövran Həsənzadəni,
Gülər görməyirik üzünü sənin.

Yetmiş il nədir ki, öndə zirvə var,
Sənə oğul deyir bu qədim diyar,
Nə olsun ki, saçlarına yağıb qar,
Bir gün qeyd edərik yüzünü sənin.

Ünvanla nəğməni, sözü yetmişə,
Yarı yaş deyirəm düzü yetmişə,
Mən də yol gəlirəm üzü yetmişə,
Heç kəs çala bilməz sazını sənin.

Yurdu qarış-qarış bir də dolan, gəz,
Doğma Qarabağsız ürəyin gülməz,
Güclü tufanlar da söndürə bilməz,
Qəlbinin odunu, közünü sənin.

Beləcə yaz, yarat, yaşa, a qardaş,
Vur ömrü şərəflə başa, a qardaş,
Yelkənin dəyməsinə daşa, a qardaş,
Büdrəyən görməyək dizini sənin.

28 noyabr 2001