Yaşar qardaşım

Əziz qardaşım, yaxın qohumum,
gözəl insan, yaxşı yoldaş, mehrian dost
Yaşar Əliyevin 65 yaşı tamam oldu.

Qəlbimdə xoş hisslər, əlimdə qələm,
Eşitsin səsimi qoy bütün aləm.
Gəlmişəm məclisə şadlanam, güləm,
Ad günün mübarək, Yaşar qardaşım!

Özün cavan-əzən, yaşın altmış beş,
Bu ömrü bizlərə Tanrı bəxş etmiş,
Başı uca edir hər şərəfli iş,
Uğur, zəfər görək, Yaşar qardaşım!

Göyçə mənim idi, İrəvan sənin,
Oğuz yadigarı ir məkan sənin,
Bir də olacaqdır bəs haçan sənin?
Biz əl-ələ verək, Yaşar qardaşım!

Sınmadın önündə bədxahın, yadın,
Həmişə hörmətlə çəkilir adın,
Vətənə layiqşdir hər bir övladın,
Öndədir gələcək, Yaşar qardaşım!

Sən ki, hər sim üstə çalmadın, a dost,
Gah zildə, gah pəsdə çalmadın, a dost,
Heç kəsdən geridə qalmadın, a dost,
Belə ömür sürək, Yaşar qardaşım!

Ülvi arzuların, öz qürurun var,
Millətin gərəyi müdrik Nurun var,
Ümidlər bəsləyir ona bu diyar,
Zaman göstərəcək, Yaşar qardaşım!

Öndə xeyir işlər, öndə məclislər,
Oynayaq toylarda qəlbdə xoş hisslər,
Müjdə gətirəcək gör neçə səhər,
Gəlinlər gələcək, Yaşar qardaşım!

Əli Vəkil, qardaş sayır özünə,
Ağsaqqalsan, el möhtacdır sözünə,
Qoy indidən hazırlaşaq yüzünə –
Əllərdə gül-çiçək, Yaşar qardaşım!

31 oktyabr 2002