Gəldi-gedər dünyamızda

Hansı gülü iyləmişəm?
Hansı sözü söyləmişəm?
Axı, hələ neyləmiqəm?
Gəldi-gedər dünyamızda?

Az getmişəm, çox getmişəm,
Gah görsənib, gah itmişəm,
Kimə həyat bəxş etmişəm
Gəldi-gedər dünyamızda?

Sipər olsa bir gün sinəm,
Dar ayaqda niyə sinəm?
Odlar yurdu, mən səninəm
Gəldi-gedər dünyamızda.

Təntiyənin yet dadına,
Çat əlsizin imdadına.
Hörmət elə öz adına,
Gəldi-gedər dünyamızda.

Araz bölüb ürəyimi,
Süfrəmdəki çörəyimi,
Hər arzumu, diləyimi
Gəldi-gedər dünyamızda.

Bakı-Təbriz deyə-deyə
Bel bağladım gələcəyə,
Dedim tilsim sınmır niyə
Gəldi-gedər dünyamızda?

28 may 1983